Header Row

[時事] 家長喇沙仔子未派母校

蘋果日報 - 20101123 - 小一自行派位 不少學生獲「世襲位」


[轉載/Youtube] 明年小一自行派位結果昨日公佈,今年仍有逾二萬名學生成功獲分派學位,但成功獲派人數再創 12年新低,只有 47.5%,連續三年跌穿五成水平。在出生率上升及小班教學兩路夾擊下,名校學額競爭激烈,有家長身為校友,計分仍不敵其他競爭者,兒子無法入讀自己母校;亦有家長早年「大屋搬細屋」,由 7,000呎獨立屋搬至 3,000呎單位,盼增加入名校優勢,也同樣無功而回。
各小學昨晨陸續公佈取錄結果。傳統名校喇沙小學,學額與去年一樣維持 90個,但報讀人數由去年的 773人增至 848人,上升一成,平均 9.4人爭一個學額。不少獲派位的家長均屬「世襲位」,即男童的兄長現時於喇沙就讀,或父母在該校任職而必須取錄。

家長喇沙仔 子未派母校
家長朱先生本身為「喇沙仔」,計分時能獲 10分校友「優勢」,但兒子並非首名出生子女,連同適齡學童分總共只有 20分,兒子無法入讀母校,但他表示對結果不會太失望,「呢啲都係抽籤 o架嘛,佢唔係第一名子女,計分本來就唔係咁着數」。相反,與喇沙並無淵源的謝先生,他的兒子卻以 25分成功入讀,謝先生對此結果感到幸運。
另一家長黃太的兩名女兒,早年入讀同校網名校瑪利諾修院學校(小學部),為了方便子女上學,加上考慮兒子入讀喇沙的機會,舉家由大埔康樂園三層獨立屋搬至九龍城區相連單位,市價相若,但面積由 7,000呎減半至 3,000多呎,不過昨日她仍無法收到好消息,「唔會太失望嘅,仲有第二 Round抽獎(統一派位)」。她又表示,雖然近日不少直資學校傳出醜聞,但相信乃個別事件,對直資學校仍有信心。YouTubeHK 精選影片 www.youtubehkvideo.com [主頁] [最新影片]

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...